Menu Close

Entenem com a valors prioritaris del projecte aquells que contribueixen a humanitzar la vida de totes les persones: 

Acolliment. La protecció de les persones sense llar, tot el contrari de la despersonalització del centre de la ciutat massificat i subjecte a la gentrificació urbana, suposa aixoplugar-los en una mateixa casa. En aquest sentit l’acció d’acollir comença amb aquells que es troben amb més dificultats. I aquest estil de vida fa evident que tots hem de ser acollits i emparats.

Escolta. La solitud és una ferida greu en les grans ciutats i només es guareix amb la relació personal. La relació d’escolta activa no és tant la resolució dels problemes sinó l’apropament gratuït i disponible envers la persona que sofreix i generar un espais de reciprocitat i igualitari, que trenqui prejudicis i diferències.

Promoció. Suposa potenciar les possibilitats, oferint camins a les persones i grups per al desenvolupament integral i espiritual. Això significa orientar, des del coneixement de les necessitats i possibilitats de cada persona, cap als recursos personals i socials. La promoció també significa que aquell que pot oferir alguna cosa la du a terme, desplegant les seves potencialitats pel bé de tots. A la vegada, la dimensió espiritual és una força de foment de les potencialitats de la persona en totes les seves dimensions.

Integració. La fragmentació i exclusió de les comunitats humanes impedeix la incorporació a la comunitat parroquial de totes les persones i diversitat de grups. És important que es trobin els creients i les seves comunitats amb les persones excloses d’una llar compartint una mateixa taula; també ho és la convivència ocasional amb els visitants turístics als quals no solament se’ls mostra la part cultural i artística, sinó també la urgència de conèixer i conviure amb les persones en vulnerabilitat.