Menu Close

El Projecte compta amb un grup nombrós de voluntaris, i només gràcies a ells es poden atendre a la quantitat de acollits que rebem cada dia a l’Hospital de Campanya.

El nombre total de voluntaris és de 210, repartits de la següent manera:
4 torns diaris de 3 hores:
Primer……………… 8,00 h. – 11,00 h.
Segon………………. 11,00 h. – 14,00 h.
Tercer………………. 14,00 h. – 17,00 h.
Quart……………….. 17,00 h. – 20,00 h.

El primer i el tercer torn requereixen la presència de més voluntaris, generalment de tres o quatre, perquè són els torns que necessiten més atenció als acollits: per una banda, servir els esmorzars o els berenars, i per una altre, l’acompanyament, l’escolta i l’atenció individualitzada o en grups.

En el segon i quart torn els voluntaris s’encarreguen també de la neteja del local.

En moments determinats el projecte compta també amb voluntaris que s’encarreguen de dirigir i acompanyar els diferents tallers.

Cada torn compte amb un responsable que s’encarrega de avisar les suplències en cas
necessari i del bon funcionament del Projecte segons unes normes comuns.

ELS ACOLLITS A “L’HOSPITAL DE CAMPANYA”
Distingim tres categories de persones acollides:
1. “Anònims”: Per la naturalesa del nostre compromís de”església oberta” i el d’acollir a tot aquell que vulgui entrar, reposar, ser escoltat, prendre un esmorzar o quelcom calent o fred, etc., no sempre podem conèixer exactament el nombre d’acollits en un dia. Tenint en compta els esmorzars que es serveixen, diàriament passen al voltant de 150 a 200 persones, nombre que pot augmentar en dies de pluja, massa fred o massa calor, ja que la major part dels acollits son del col·lectiu que denominen “sense sostre”.

2. “Filiats”: Hi ha una altra categoria de persones acollides que, amb més o menys constància, passen moltes estones en l’Hospital de Campanya, han donat les seves dades a l’Educadora Social i han complert amb les mínimes exigències per a deixar les seves pertinences a la Consigna. Amb aquestes persones s’ha pogut fer, al llarg de l’any, una sèrie de intervencions que ha donat resultats positius, com és el d’aconseguir treball en alguns casos, ajudar a tornar al lloc del seu origen quan ho han demanat, etc.

3. “Menes”: Menors no acompanyats. Últimament, a partir de l’estiu, acostumen a venir un grup de menors que viuen al carrer, conseqüència d’una arribada massiva, en especial de Marroc, sense documentació. Venen amb moltes deficiències, sovint s’han escapolit dels centres o formen part d’un nombre indeterminat als quals l’administració -la DEGAIA (Delegació General d’Infància i Adolescència) no dona a l’abast per atendre’ls. S’ha notificat a la dita DEGAIA, als Mossos d’Esquadra que no han pogut posar remei a aquesta presència de menors en mig d’un col·lectiu adult i amb prou dificultats.

S’estan fent gestions al respecte per aconseguir alguna solució.

Així, doncs, comptant amb els que diem “anònims”, els “filiats” i els “Menes”, i amb un promig de 150 esmorzars diaris, podem dir que s’han repartit durant l’any 2018, 4.500 esmorzars al mes i 49.500 a l’any.

Els dijous, dia que tanquen el menjador les Germanes de la Caridad de Teresa de Calcuta, es dona també sopar a un nombre semblant d’acollits. I una vegada al mes, per tal de celebrar els aniversaris de tots -voluntaris i acollits- els que han complert anys durant aquell mes, es fa una trobada festiva, precedida d’una Eucaristia molt participada i un sopar amb pastissos d’aniversari amb les corresponents espelmes de cada un dels que ho celebren.

INGRESSOS 2018
Entitats socials                                      41.000
Entitats financeres                                   5.000
Lloguers espais                                      39.233
Donatius                                                35.010
Culte parroquial                                       4.890
Prestació serveis                                       6.300
Donacions empreses                                5.160
136.593
Alimentació
Banc d´Aliments                                      24.000
Donació especies empreses                    20.000

DESPESES 2018
Nòmines i personal puntual                    78.762
Consums                                                  17.021
Comunicacions i publicacions                    3.760
Manteniment i reparacions                      13.500
Culto parroquial                                         1.800
Sanitaris e higiene                                      6.708
Jardineria claustre                                      2.748
Administració i assegurances                     2.508
12.6807
Finançament públic: 0 %
Finançament privat: 100 %