Menu Close

Distingim tres categories de persones acollides:

  1. “Anònims”: Per la naturalesa del nostre compromís de”església oberta” i el d’acollir a tot aquell que vulgui entrar, reposar, ser escoltat, prendre un esmorzar o quelcom calent o fred, etc., no sempre podem conèixer exactament el nombre d’ acollits en un dia. Tenint en compta els esmorzars que es serveixen, diàriament passen al voltant de 150 a 200 persones, nombre que pot augmentar en dies de pluja, massa fred o massa calor, ja que la major part dels acollits son del col·lectiu que denominen “sense sostre”.
  2. “Filiats”: Hi ha una altra categoria de persones acollides que, amb més o menys constància, passen moltes estones en l’Hospital de Campanya, han donat les seves dades a l’Educadora Social i han complert amb les mínimes exigències per a deixar les seves pertinences a la Consigna. Amb aquestes persones s’ha pogut fer, al llarg de l’any, una sèrie de intervencions que ha donat resultats positius, com és el d’aconseguir treball en alguns casos, ajudar a tornar al lloc del seu origen quan ho han demanat, etc.
  3. “Menes”: Menors no acompanyats. Últimament, a partir de l’estiu, acostumen a venir un grup de menors que viuen al carrer, conseqüència d’una arribada massiva, en especial de Marroc, sense documentació. Venen amb moltes deficiències, sovint s’han escapolit dels centres o formen part d’un nombre indeterminat als quals l’administració -la DEGAIA (Delegació General d’Infància i Adolescència) no dona a l’abast per atendre’ls. S’ha notificat a la dita DEGAIA, als Mossos d’Esquadra que no han pogut posar remei a aquesta presència de menors en mig d’un col·lectiu adult i amb prou dificultats.

S’estan fent gestions al respecte per aconseguir alguna solució.

Així, doncs, comptant amb els que diem “anònims”, els “filiats” i els “Menes”, i amb un promig de 150 esmorzars diaris, podem dir que s’han repartit durant l’any 2018, 4.500 esmorzars al mes i 49.500 a l’any.

Els dijous, dia que tanquen el menjador les Germanes de la Caridad de Teresa de Calcuta, es dóna també sopar a un nombre semblant d’ acollits.

I una vegada al mes, per tal de celebrar els aniversaris de tots -voluntaris i acollits- els que han complert anys durant aquell mes, es fa una trobada festiva, precedida d’una Eucaristia molt participada i un sopar amb pastissos d’aniversari amb les corresponents espelmes de cada un dels que ho celebren.