Menu Close

El Projecte compta amb un grup nombrós de voluntaris, i només gràcies a ells es poden atendre a la quantitat de acollits que rebem cada dia a l’Hospital de Campanya.

1) Promotors
Són els responsables últims del projecte sostenint la inspiració i l’encomana eclesial. Es reuneixen quinzenalment.

 • Mn. Peio Sánchez. Rector de la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor. Pedagog. Especialista en comunicació i cinema. Membre de les comunitats Adsis.
 • Mn. Xavier Morlans. Adscrit a la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor. Consultor del Consell Pontifici Nova Evangelització. Promotor de Vine i veuràs.
 • Gna. Victòria Molins. Religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, Educadora de carrer, Periodista i escriptora. Doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull.

2) Cor de l’Hospital de Campanya
És l’òrgan de direcció general compost pels promotors i representants dels voluntaris de cada comissió. Es reuneix cada quinze dies i ocasionalment incorpora l’equip professional.

3) Equip professional
És l’equip de execució ordinària. Es reuneix setmanalment i quinzenalment amb els promotors:

 • Coordinadora de l’equip i del voluntariat.
 • Educadora Social i responsable de l’acompanyament de les persones acollides.
 • Sagristà.

4) Consell de l’Hospital de Campanya
És l’òrgan consultiu i està format pels representants dels diferents grups que participen de la parròquia- Hospital de Campanya i pels representants de cada comissió de funcionament. Es reuneix cada tres mesos.

5) Comissions
Formades per promotors, professionals i voluntaris que s’ocupen de les diverses àrees
de funcionament del projecte.

 • 5.1. Assumptes econòmics i relacions exteriors. S’ocupa de promoure la
  captació de recursos, l’administració ordinària amb balanços i pressupostos, la
  comunicació en mitjans, Internet i xarxes, i la relació amb les institucions.
  Funciona amb tres subcomissions: finançament, administració i comunicació.
 • 5.2. Voluntariat. S’ocupa de l’acompanyament dels voluntaris, la seva
  formació i informació així com de les campanyes d’incorporació de nous
  voluntaris.
 • 5.3. Persones acollides. S’ocupa d’establir els criteris d’acompanyament de les
  persones sense llar, orientant intervencions concretes i establint vincles amb
  la xarxa d’ajuda.
 • 5.4. Serveis. S’ocupa de la logística amb previsió, magatzematge,
  manteniment i realització d’esdeveniments i celebracions.